Security Awareness consultancy

Voorkom misbruik dankzij het vertrouwen van uw medewerkers.

De Security Awareness consultant traint uw medewerkers op het bewustzijn van de geraffineerde werkwijze van cybercriminelen. De werknemer is in deze situaties altijd de gemakkelijkste prooi voor cybercriminelen. Security Awareness zal als een rode draad door het hele bedrijf gaan functioneren, zodat elke werknemer bewust omgaat met de gevaren van cybercrime, afgemeten op zijn of haar werkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat uw ogen en die van uw medewerkers worden geopend. Het is de brug naar een vernieuwde denkwijze over het omgaan met risico’s van cybercrime.

Digitale inbrekers

De tijd dat een inbreker met een boevenpak ’s nachts aan de achterdeur rommelt, komt alleen nog in tekenfilms voor. De digitale inbreker van nu, is niet meer te herkennen. De situatie van vandaag de dag is zelfs zo dat bijvoorbeeld een rancuneuze concurrent voor een paar dollar een cyberaanval kan laten uitvoeren op uw bedrijf. Online te bestellen, net zoals een broodje bij de bakker. De wijze waarop uw bedrijf omgaat met security awareness bepaalt de impact van de schade. De Cybercrime RI&E waarborgt een structurele oplossing.