Cybersecurity RI&E

Van analyse naar totaal beveiliging

De risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) zet alle veiligheidsrisico’s op een rijtje, zodat u op een overzichtelijke manier beslissingen kunt nemen die leiden tot een veilige werkomgeving met bewuste keuzes. Het opstellen van een volledige RI&E vereist specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van cybersecurity. De consultants van WeSecureIT beschikken hier over en nemen u graag dit werk uit handen.

De uitvoering van de RI&E omvat de volgende stappen

  • Een gesprek met de directie/ bedrijfsleiding
  • Organisatorische en technische inspecties
  • Het in kaart brengen van cybersecurity risico’s
  • Het opstellen van een plan van aanpak
  • Toetsing door een Certified Ethical Hacker
  • Eindbespreking van het rapport door een adviseur

Grip op de situatie

De overheid legt de verantwoordelijkheid van een veilige IT-omgeving steeds meer bij de ondernemer. Bovendien worden uw kritische bedrijfsonderdelen vaak gedigitaliseerd. Echter is er nog geen wetgeving die uitlegt hoe u exact om moet gaan met cybersecurity. De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) zegt grofweg: “U mag niet alle soorten data verwerken en u moet de data zorgvuldig beschermen”. Want u komt bij de rechter niet meer weg met de woorden: “Sorry, dat wist ik niet…” Het kan tot vervelende situaties leiden met hoge boetes! De cybersecurity RI&E biedt u hierin de enige oplossing.