WBP & Meldplicht Datalekken

10 februari jongstleden heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met de nieuwe (uitgebreide) Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierdoor wordt onder andere de bevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) uitgebreid en de wetgeving versterkt.

Boete: maximaal € 810.000 of 10% van de jaaromzet.

Controles: Op specifieke branches en aandachtsgebieden wordt preventief gecontroleerd. Voldoet uw organisatie niet aan de WBP qua informatiebeveiliging, krijgt u een dwangsom en staat uw organisatie in het glazen CBP huis. U wordt 4 jaar lang extra in de gaten gehouden.

Tijdsbestek: De wet is aangenomen. Deze zal binnen korte tijd actief worden waarna het CBP actief zal gaan controleren en bent u verplicht zich aan de nieuwe regels van de WBP te houden.

Meldplicht Datalekken – meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.