Fraude en Feiten Onderzoek

 

Digitaal fraude- en feitenonderzoek

Door middel van onze succesvolle onderzoeksmethodes helpen wij organisaties met waarheidsvinding bij vermoedens van fraude. Onze dienstverlening biedt u relevante informatie voor het juridisch feitenonderzoek ter voorbereiding van een civiele rechtszaak. Uiteraard gaat onze fraude expert aan de slag om de schade te beperken en waar mogelijk direct de fraude een halt toe te roepen. Het eindresultaat vertaalt zich in een feitenrapportage op basis waarvan u zich een beeld kunt vormen van wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. U wordt in staat gesteld de juiste maatregelen te treffen en een gewogen en gefundeerd besluit te nemen.

Speciaal voor advocaten en juristen heeft WeSecureIT een Masterclass ontwikkeld.Masterclass Digitale Fraude & Feitenonderzoek

WeSecureIT voert haar onderzoek werkzaamheden onafhankelijk en objectief uit. Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin wordt ingegaan op de wijze hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en welke regels daarbij in acht worden genomen. Tevens is onze werkwijze vastgelegd in een protocol. Onze objectiviteit laat zich het beste vertalen door het feit dat zowel het onderzoek als de rapportage niet eenzijdig zijn, maar vanuit verschillende invalshoeken evenwichtig wordt benaderd.

Vermoedens van fraude in uw bedrijf?

Ook uw organisatie kent procedures die weloverwogen zijn opgesteld en vastgelegd. Onze ervaring leert dat deze procedures niet altijd worden gevolgd en nageleefd. De ongewenste en onvoorzienbare gevolgen lopen uiteen van imagoschade tot financiële schade. Heeft u vermoedens van fraude in uw bedrijf?

Bel ons direct op 085-4012740