Onderscheidend vermogen met gedegen online security

Onderscheidend vermogen met gedegen online security

Een zorgeloos ondernemersbestaan; dat is een zeer nobel streven voor een ieder met een eigen organisatie. Behalve dat u zelf verzekerd wilt zijn dat uw bedrijf goed beschermd is tegen fraude of inbraak, wilt u uw klanten dezelfde zekerheid geven. Zeker online. Met de aankomende meldplicht om eventuele datalekken bij een organisatie aan te geven, wordt de noodzaak tot een veilige IT-omgeving alleen maar groter. U wilt mogelijke aansprakelijkheidsclaims immers voorkomen. Waarom is dit een issue en wat doet u eraan?

Win het vertrouwen van de klant

Als organisatie is het van hoog belang om te realiseren dat zorgvuldige omgang met de gegevens van uw klanten ook in uw belang is. Advocaat Ellen Timmer noemt in haar column ‘Ondernemers kunnen kansen grijpen met privacy’ in IJBM (verschenen juni 2014) als voorbeeld dat organisaties als zorgverleners, administratiekantoren of notarissen sowieso door hun geheimhoudingsplicht al wettelijk gestuurd worden in de richting van bescherming van klantgegevens. Maar ook als u deze wettelijke verplichting niet hebt, is het voor iedere organisatie van groot belang dat de klanten het vertrouwen hebben dat zij beschermd worden in hun privacy. U wilt geen enkel risico lopen dat uw gebrek aan online veiligheid de aanleiding is voor creditcardfraude, of onbedoelde verspreiding van vertrouwelijke klantgegevens, waardoor klanten het vertrouwen in uw organisatie verliezen.

Meldplicht datalekken

Gaat er toch iets mis en worden gevoelige data gelekt? Dan heeft u als organisatie per 1 januari 2015 de plicht om dit te melden bij het College bescherming Persoonsgegevens (CBP). Daarnaast dient u iedereen die gedupeerd is door het datalek doordat er persoonlijke gegevens op straat liggen, op de hoogte te stellen van het lek. Dit geldt vooral voor aanbieders van informatiediensten als banken, verzekeringsmaatschappijen die met zeer gevoelige informatie omgaan. Toch dient iedere organisatie zich bewust te zijn van het feit dat deze meldplicht er aankomt en dat de consequenties van een datalek flink in de hoge cijfers kunnen lopen. De maximale boete op dit moment? 450.000 euro!

Een mooi artikel met duidelijke uitleg vonden wij hier voor u.

Onderscheidend vermogen

Wanneer u als organisatie de maatregelen neemt om cybercriminaliteit of datalekken te voorkomen, heeft u duidelijk een streepje voor op uw concurrenten. Met andere woorden? Online veiligheid biedt u onderscheidend vermogen, om de simpele reden dat u veilig omgaat met uw klanten, hun privacy en hun gegevens. Dit kunt u volgens Timmer onder andere bereiken door het gebruik van laagdrempelige betaalmogelijkheden, zodat de klant geen creditcardgegevens hoeft achter te laten, of iDeal moet gebruiken. Daarnaast kunt u dit onderscheidend niveau aantonen door transparantie te geven over de manier waarop u met klantgegevens omgaat.

Investeer slim in een onafhankelijke expert

Een van de meest effectieve manieren om uw klanten te tonen dat het wel snor zit met uw online security, is door het inschakelen van een onafhankelijk expert. WeSecureIT kan deze rol voor u opnemen. Zo beginnen wij met een analyse van de huidige situatie, stellen wij een gedegen plan van aanpak op, en treffen wij daarna maatregelen om uw omgeving zo waterdicht mogelijk te maken. Voor u als organisatie is WeSecureIT een slimme manier om minder te investeren, en maximaal aan veiligheid te bieden.

Online veiligheid gaat over mensen

mens in de organisatie

mens in de organisatie

Online veiligheid is echter méér dan een technische investering. Het gaat namelijk over mensen. Uw klanten, maar ook uw medewerkers. Een veilige organisatie wordt gecreëerd door u én uw medewerkers. Hoe zet u uw medewerkers dan in? Door hen bewust te maken van hun eigen online gedrag op het werk en de risico’s die daaraan vastkleven. Daarom biedt WeSecureIT leuke en interactieve workshops die bij u op de zaak worden gegeven. Het draagvlak dat hiermee wordt gecreëerd is doorslaggevend voor het succes van de maatregelen in uw online veiligheid.

Andere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.