Failliet door cybercrime: uw eigen schuld?

Geschil met een klant? Dan heeft u uw rechtsbijstandverzekering. Voor mogelijke wanbetalers heeft u een incassobureau, waarvoor u ook een verzekering kunt afsluiten. Wanneer u brokken maakt bij een ander bestaat de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Als u als ondernemer langdurig ziek wordt, vangt de arbeidsongeschiktheidsverzekering u op. We zijn met z’n allen dol op het beperken van risico’s. Maar goed ook, want de fysieke en emotionele schade, die we kunnen ondervinden als er in de zaak wordt ingebroken, is niet te overzien. Maar hoe zit het dan met de mogelijke schade als gevolg van cybercriminaliteit? Hoe beschermt u zichzelf daartegen?

Wereldwijde financiële schade

De ongrijpbare digitale wereld geeft steeds meer blijk van haar grimmige aard door de groei van online criminaliteit. En dat voelen we in onze portemonnee. Wereldwijd blijken cybercriminelen (volgens een rapport van het Center for Strategic and International Studies en beveiligingsfirma McAfee) verantwoordelijk te zijn voor een schade tussen de 300 miljard en 1 biljoen Amerikaanse dollars. Deze schade heeft vooral te maken met de kosten die u als ondernemer op uw bord krijgt als gevolg van reputatieschade, verlies van intellectueel eigendom en het verlies van gevoelige bedrijfsgegevens. In het ergste geval faillissement als gevolg. De enige troost? U bent uw gegevens niet écht kwijt. Ze zijn ‘alleen maar’ gekopieerd en in andermans handen beland.

In het internationale politieke beleid

Kortom? Tijd om paal en perk te stellen aan cybercrime. Dat besef is inmiddels ver doorgegroeid in de politiek. Zo stelde Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op 18 juli j.l. nog dat de aanpak van cybercrime een hoge prioriteit op de Europese politieke agenda moet krijgen. Bovendien ziet de minister de waarde van nauwe samenwerking in tussen de overheid en de private sector. Daarmee doelt hij niet alleen op de wereld der ondernemers. Nee, ook uit de verzekeringshoek komen actieve  geluiden om mogelijke schade door cybercrime te dekken.

Verzekeringen

Momenteel zijn het vooral internationale verzekeringsmaatschappijen, op Nationale Nederlanden na, die dergelijke polissen aanbieden. Nederlandse bedrijven sluiten deze verzekeringen dan ook steeds vaker af. Sterker nog, directeur van verzekeringsmakelaar Concordia De Keizer Frank van
Akkerveeken, beweerde onlangs in de zakenkrant dat iedere ondernemer over vijf jaar een dergelijke polis zal hebben. Hij voorspelt dat het ontbreken van een polis in de toekomst zou kunnen leiden tot een faillissement, omdat de cybercrime het gevolg van wanbeleid zou kunnen zijn. Kunt u al aantonen dat u maatregelen hebt genomen??

Hoe serieus bent u hiermee bezig?

Is het nu werkelijk allemaal zo erg? Zijn de toekomstige beschuldigingen van wanbeleid slechts
dreigementen? Tsja, u kunt een zekere gereserveerde houding aannemen ten opzichte van de buzz rondom cybercrime. Maar stel uzelf dan tegelijkertijd de vraag of u dat risico op cybercrime wel wilt lopen. Want ook al is er geen sprake van fysieke schade aan uw inboedel en ook al worden uw
medewerkers niet in levende lijve blootgesteld aan een bedreigende situatie, toch is de schade aan uw reputatie en het verlies van data een zeer kostbare aangelegenheid.

Preventieve oplossingen voor uw IT-veiligheid

Zit u hierop te wachten? Sluit u er een verzekering voor af? Besluit u om uw IT-omgeving preventief te beschermen tegen mogelijke hackers? Vragen waar u als ondernemer simpelweg niet onderuit komt. Vragen die beantwoord dienen te worden in uw bedrijfsplan en die op hun beurt continu dienen te worden herzien. Een gedegen IT-veiligheidsbeleid is stap één. Het implementeren van adequate oplossingen in uw IT-omgeving is stap twee. WeSecureIT loopt deze stappen – en alle volgende – met u door. Gevolg? U beperkt uw financiële schade, reputatieschade en u bent verzekerd van een solide bedrijfsbeleid.

Heeft u al wat gedaan aan cybercrime preventie? Geef uw reactie onderaan deze blog en discussieer mee over dit boeiende onderwerp!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.