Bewustwording als preventie van cybercrime

Veilig. Dat vinden we een fijn woord. Het roept gevoelens van warmte, geborgenheid en rust op. Veilig voelen is volgens Maslow en zijn befaamde piramide dan ook een van de belangrijkste behoeftes voor de mens. In onze privésferen, maar zeker ook in andere gebieden van ons leven. Daarom voeren we optimale veiligheid ook door in onze bedrijfsvoering. Uw IT-omgeving is één van die terreinen die continu aandacht vraagt om uw bedrijf veilig te houden. Maar in hoeverre is dit mogelijk? Hoe zorgt u ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan als het gaat om de bescherming van uw bedrijf en zijn mensen? Het sleutelwoord: bewustwording.

Werkbaar is voorwaarde

Voor de gemiddelde onderneming is een firewall inmiddels kinderspel. Vaak gaat dit onderdeel dan ook wel goed. De IT-specialisten binnen een onderneming hebben daarnaast ook andere maatregelen genomen. Waar zij – met al hun expertise – echter continu tegenaan lopen, is het feit dat uw bedrijf niet dichtgetimmerd kan worden zonder zijn werkbaarheid te verliezen. U en uw medewerkers moeten lekker kunnen werken. Daarom worden compromissen gesloten. Het gevolg? De werkbare omgeving maakt dat een hacker een ingang vindt om alsnog op uw netwerk in te breken. Hij achterhaalt zowel bedrijfsgegevens als persoonlijke gegevens van uw medewerkers.

Risico’s in kaart brengen

Is dat dan te voorkomen? Nee. Tenzij u volledig afgesloten van de wereld in een bunker besluit te werken en leven. En daar kunt u natuurlijk nooit functioneren in de werkelijke wereld. In plaats van energie te stoppen in (onhaalbare) volledige beveiliging, dient u uw risico’s kritisch te overwegen door alle bedrijfsprocessen eens goed onder de loep te nemen. Zodra u alle processen en de bijbehorende risico’s in kaart heeft gebracht, kunt u pas een slimme beslissing nemen rondom de investering in veiligheid op praktisch, technisch en IT gebied.

Scan uw omgeving

Het specifiek in kaart brengen van de IT-omgeving vergt natuurlijk een gezonde dosis achtergrondkennis. Niet alleen van IT, maar ook van online aanwezigheid, cybercrime en bedrijfsvoering. Daar kunt u natuurlijk een professional voor inhuren die op al deze vlakken getraind is. WeSecureIT biedt daarvoor de IT-veiligheidsscan en de Quick Scan Hackertest aan. Zeer waardevolle tools voor de technische kant van het verhaal. Maar laten we vooral niet denken dat die scan zelf van invloed is op uw organisatie. Het is de bewustwording bij uw mensen die voor verandering zal zorgen. Security awareness, zoals we dat zo mooi noemen.

Mensen zijn de sleutel

Bewustwording heeft alles te maken met educatie. Uw medewerkers dienen opgeleid en vooral doordrongen te worden van de risico’s die zij lopen met hun online aanwezigheid en gedrag. Want feit is dat de IT-wereld keer op keer weer te maken krijgt met nieuwe vormen van cybercrime die flinke gevolgen voor individu en bedrijf kunnen hebben. Voordat de professionals in de digitale wereld deze bedreigingen volledig onder controle hebben, zijn we jaren verder.

Hackerworkshop ter voorkoming

Een goede training en bewustwording van al uw medewerkers vormt de basis van het creëren van dat veilige gevoel op het werk. Hackerworkshop.nl organiseert Security Awareness trainingen binnen de muren van uw eigen bedrijf. Het is de workshop die medewerkers ten eerste duidelijk maakt welke gedragingen risico’s met zich meebrengen en ten tweede hoe ze deze gedragingen kunnen veranderen om fouten te voorkomen. Dankzij deze training wordt binnen uw gehele organisatie draagvlak is gecreëerd, zodat u vele malen beter gewapend bent tegen cybercriminelen. Vervolgens kunt u alle nodige maatregelen succesvol implementeren.


Als fervent voorvechter van de aanpak van cybercriminaliteit pleit ik voor groeiende bewustwording. Ik zie het als een van mijn morele plichten om de kennis en inzichten die ik heb gekregen rondom cybercrime in te zetten voor dat veilige gevoel op het werk én thuis. Deel dit bericht rondom Security Awareness dan ook met uw netwerk. Zo zetten we ons samen in om criminaliteit op het net tegen te gaan. Dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.